محصولات صنعتی

دستمال های صنعتی و بدون پرز تقریبا در یک خانواده اند.

امروزه در صنعت اصولا دستمال های بدون پرز مصرف قابل توجهی دارند.

نکته ای که در رابطه با این دستمال ها اهمیت دارد قابلیت جذب آب و همچنین میزان پرزدهی است.

در برخی صنایع مخصوصا صنعت رنگ وجود پرز بسیار مشکل ساز بوده و دشمن رنگ می باشد.

پس از تکمیل پروسه رنگ وقتی بر روی سطحی پرز ایجاد می شود باعث مخدوش شدن رنگ و نیاز به یک پروسه مجدد رنگ کاری دارد تا این مشکل برطرف گردد.

گستره استفاده از این دستمال ها بسیار وسیع می باشد.

یکی از موارد استفاده آن ها نظافت دستگاه های خاص و حساس می باشد.

به طور مثال در صنعت دارو سازی راکتورها و یا clean room کلین روم هایی هستن که باید عاری از هر گونه پرز و ذرات خارجی باشند.

پرسان تولید کننده دستمال بدون پرز به صورت منسوج بدون بافت (سایر مدل ها به صورت خارجی و وارداتی هستند) جهت کلین روم ها در ایران می باشد.

این دستمال به معنی کاملا بدون پرز نیست بلکه مقداری پرز دارد اما می شود این پرز را به حداقل رسانید.

دستمال های بدون پرز پرسان با ابعاد و گراماژ های متفاوت و میزان پرز دهی های مختلف تولید می شوند که هر شرکت بر اساس نیاز خود نوعی از آنها را سفارش می دهد.

برای دریافت نمونه کالا با ما تماس بگیرید.