سخن مدیر عامل

زندگی آسانتر، سطح بهداشت بالاتر و در نتیجه رفاه بیشتر برای همه افراد جامعه هدف اصلی ماست. و این هدف را از رهگذر تعهد کاری، نوآوری مستمر، استفاده از علم روز دنیا و از همه مهم تر توجه بی وقفه به کیفیت کالاهای تولیدی شرکت حاصل می شود.

اینجانب به عنوان مدیریت عامل مجموعه و به نمایندگی از همه کارکنان شرکت نرمدیس کالا ، ضمن تشکر از همه بزرگوارانی که به ما افتخار داده و از کالاهای تولیدی این شرکت استفاده می نمایند، تقاضا دارم که نظرات سازنده خود را جهت بهبود مستمر کیفیت، با ما در میان بگذارند.

 

با احترام
امیر سلام زاده