نکاتی درمورد نگهداری از رنگ خودرو در سرما

امروز قصد داریم نکاتی درمورد نگهداری از رنگ خودرو در سرما و نحوه استفاده از دستمال جیر خودرو را یاد بگیریم. پس…

راهکار نظافت گاز های رومیزی آشپزخانه

با فراگیر شدن گازهای رومیزی (صفحه ای) در آشپزخانه ها علیرغم کم جا و زیبا بودن، از جمله نکاتی که با ید…