دستمال بدون پرز

  • مدیر سایت
  • ۱۳۹۹-۰۳-۱۷
محصولات صنعتی دستمال چسبی دستمال بدون پرز دستمال های صنعتی و بدون پرز تقریبا در یک خانواده اند. امروزه در صنعت اصولا [...]

دستمال چسبی

  • مدیر سایت
  • ۱۳۹۹-۰۳-۱۴
محصولات صنعتی دستمال بدون پرز دستمال چسبی یکی از مشکلات مهم در صنعت وجود پرز و گرد و غبار می باشد. در [...]