دستمال جیر پرسان

  • مدیر سایت
  • ۱۳۹۸-۱۰-۰۳

دستمال جیر – Synthetic Suede Cloth از مهمترین قابلیت های دستمال جیر پرسان می توان به موارد زیر اشاره کرد: نظافت و…