نکاتی درمورد نگهداری از رنگ خودرو در سرما

امروز قصد داریم نکاتی درمورد نگهداری از رنگ خودرو در سرما و نحوه استفاده از دستمال جیر خودرو را یاد بگیریم. پس…

نکاتی برای داشتن شیشه های براق در خودرو

یای در این مطلب قصد داریم اهمیت نظافت شیشه ماشین را مورد بررسی قرار داده و علت کثیف شدن شیشه را نیز…