دستمال همه کاره

تولید شده با تکنولوژی جدید:سوراخ های موجود در سطح دستمال، ضمن بالا بردن میزان جذب آب، باعث لطیف تر شدن و افزایش قدرت پاک کنندگی دستمال می گردد.

قابل چندین بار شستشو و استفاده مجدد


MULTI PURPOSE !

Produce by new technology punched textile, helps to rise absorption and elegance.

Many times Washable.