قابل استفاده جهت نظافت کلیه سطوح از جمله سطوح ظریف و حساس مانند LCD، شیشه ،سطوح استیل و …

قابل 2 تا 3 بار شستشو

بدون پرز و بدون نیاز به مواد شوینده.


MULTI PURPOSE ! Especially Suitable for Cleaning and Dusting Sensitive Surfaces Such as LCD, Glass, Steel Surface ,etc

3-4 times Washable

Without Nap and Necessity to Washing Materials.