محصولات پرسان

ما در شرکت پرسان سعی داریم نیاز بازار و سلیقه مشتری را شناسایی کنیم و برای آن ها تولید کنیم. همین باعث حرکت بازار به این محصولات شده است.

اگر در خاطرتان باشد ما سال ها از بطری های شیشه ای استفاده می کردیم. این بطری ها مشکلات خاصی داشتند از جمله شکننده بودن – سنگین بودن – سخت بودن بازیافت شیشه – مشکلات حمل و نقل و سختی های تولید.
اما کم کم بطری های پلاستیکی وارد بازار شدند، مثل نوشابه خانواده ها معمولا بعد از تولید نوشابه های خانواده، افراد آنها را پر میکردند و بعنوان بطری نگهداری میکردند و بار ها مورد استفاده قرار می گرفتند و بطری پلاستیکی نوشابه خانواده ماندگار می شدند، بعنوان چند بار مصرف!!

دستمال های پرسان دقیقا به همین گونه هستند، دستمال های پرسان را می توان جایگزین دستمال های سنتی کرد، که ماه ها در هر خانه ای استفاده می شدند، حتما برای همه ما اتفاق افتاده که وقتی به یک رستوران یا کافی شاپ مراجعه می کنیم ، فردی که برای تمیز و پاک کردن میز اقدام می کند، بوی بسیار نا مطبوعی ایجاد می شود این بو در حقیقت در اثر فعالیت باکتری ها و قارچ ها است و در اصل نکشیدن اون دستمال به آن سطح یا میز عملا بهداشتی تر است تا استفاده اش و مشکل را در حقیقت وقتی از آن دستمال استفاده می شود بیشتر میکند. دلیل ان عمل این است که ماه ها از دستمال استفاده شده و ماه ها مانده و شسته شده یا حتی شسته نشده و محل تجمع باکتری هایی شده که از محیط مرطوب ارتزاق می کنند دستمال پرسان آمده اند تا جایگزین این دستمال ها بشوند. از طرف دیگر اگر بخواهیم دستمال های پرسان را یکبار مصرف بنامیم اشتباه است.مثلا دستمال کاغذی یکبار مصرف است شما نمی توانید یکبار از دستمال کاغذی استفاده کرده یک کاری انجام دهید بعد چند روز نمی توان از آن استفاده کرد چون کاملا بسترش از هم پاشیده شده است.
دستمال های پرسان حکم آن بطری یکبار مصرف نوشابه را دارند، که یکبار مثلا نوشابه داخلش مورد استفاده قرار می گیرد و از آن بطری دوباره می توان استفاده کرد مثلا آب نگه کرد، اما یکبار مصرفه! دستمال های پرسان هم همینطور، یکبار مصرف هستند ولی به این معنی نیست که یکبار قابلیت استفاده دارند، چند بار قابلیت استفاده دارند ولی از اون سمت دوباره این شکلی نیستند که ماه ها بشود از آن استفاده کرد و دوباره وارد آن سیاق و روش غلط نگه داری پارچه در محیط نامناسب که باعث تجمع وباکتری و قارچ می شود بشوند.