قابل استفاده جهت نظافت کلیه سطوح شیشه ای، آینه، سطوح استیل و سایر سطوج براق در منزل،  اتومبیل، سرویس های بهداشتی و…

همراه مایع شیشه شوی استفاده شود.


 Usable for cleaning and dusting all Glass Surface, Mirrors, Steel Surfaces, etc in Homes, Cars, Restaurants, Hospitals, etc.

Please use glass cleaner for best result.