مناسب جهت مسافرت،مصارف خانگی رختخواب بیمار و…

تهیه شده از مواد کاملا بهداشتی ضد هرگونه حساسیت ،نرم و لطیف

با قابلیت چندین بار استفاده


Home Consumption         Patient’s Bed          Trip Soft & Elegant

Made of Hygienic & Antiallergenic Materials.

Useable More Than Once